โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มี.ค. 63 มอบประกาศนียบัตร ม.3,ม.6
27 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบและมอบตัว
26 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกห้อง ม.1
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4
13 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ 2/2562
06 มี.ค. 63 กิจกรรมอำลาอาลัยพี่ม.6
03 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาค 2/2562
02 มี.ค. 63 ถึง 03 มี.ค. 63 สอบ ม1,ม.2 (สอบ 5 วิชา)
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 นักเรียนม.6 สอบ O-Net
21 ก.พ. 63 แสดงผลงาน IS ม.3,ม.6
หอประชุม วิชาการ
19 ก.พ. 63 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ(พิษณุโลก)
18 ก.พ. 63 จัดหางาน จ.พิจิตร เก็บข้อมูล ม.3 - ม.6
12 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 นักเรียน ม.3 สอบ O-net