โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการเตรียความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.3 - ม.6
ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2563 (คาบเรียนที่ 1-4)
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,15:24   อ่าน 28 ครั้ง