โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระดับม.4-6
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระดับม.4-6
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่า พิษณุโลก สอบ.11(พิษณุโลก)
ในวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,15:38   อ่าน 46 ครั้ง