โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระIS ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ได้นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS 
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,14:32   อ่าน 912 ครั้ง