โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนได้รับการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..เน้นย้ำเกี่ยวกับการติดตามการเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการป้องกัน รวมทั้งประเด็นติดตามต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลากร
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,14:19   อ่าน 198 ครั้ง