โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
”กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563”..
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหัวดงรัฐชนปูถัมภ์
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,14:35   อ่าน 287 ครั้ง