โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิจิตร ได้เข้ามาบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ โดยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มีนาายนนทวัฒน์ มีชำนาญ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)และคณะ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,10:26   อ่าน 223 ครั้ง