โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมพบปะ “สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ระดับเครือข่าย”
โครงการประชุมพบปะ “สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ระดับเครือข่าย”
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวดงรัฐชนผู้ถัมภ์.
มีครูจำนวน 62 ท่านและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านในการจัดตั้งกลุ่มระดับเครือข่าย 
เพื่อเป็นการระดมพลังจากชุมชนในการแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ
พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ครูมีชั่วโมงปฎิบัติงานครบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ พัฒนาการทำงานเป็นทีม
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2563,19:10   อ่าน 770 ครั้ง