โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาสถานศึกษา 2563-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB