โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.74 MB