โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.89 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.6 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.6 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.2 KB