โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลของปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.08 KB