โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document เดือนตุลาคม2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.49 KB
Adobe Acrobat Document เดือนพฤศจิกายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.7 KB
Adobe Acrobat Document เดือนธันวาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.61 KB
Adobe Acrobat Document เดือน มกราคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.32 KB
Adobe Acrobat Document เดือน กุมภาพันธ์ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.08 KB
Adobe Acrobat Document เดือนมีนาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.24 KB
Adobe Acrobat Document เดือน เมษายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.62 KB
Adobe Acrobat Document เดือนพฤษภาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.6 KB
Adobe Acrobat Document เดือนมิถุนายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.09 KB
Adobe Acrobat Document เดือนกรกฎาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.17 KB
Adobe Acrobat Document เดือนสิงหาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.21 KB