โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.5 KB