โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 788.74 KB