โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนป้องกันทุจริต 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB