โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
โครงสร้างสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.53 KB