โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมภัทร 1 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ (นักเรียน ม.1 จะดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐาน)
***ให้นำใบสมัคร (ปริ้นจากระบบ) พร้อมหลักฐานการสมัครตามระเบียบการรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับอย่างละ 3 ฉบับ มาในวันมอบตัวด้วย
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,02:25   อ่าน 3589 ครั้ง