โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563
บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก 1 ก.ค. 2563 กับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดเปิดเรียนของโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ คือวันที่1กรฎาคม2563ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดในการสอบO-Net ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประกาศปิดโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563