โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเต็มกราฟ
ชื่อนักเรียน : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,14:46   อ่าน 104 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาตร์GSPอัตราส่วนเรือยาวจำลอง
ชื่อนักเรียน : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,13:48   อ่าน 103 ครั้ง